Ciming Aoya

4,500sqm

Construction

Beijing

Astrazenec

37,400sqm

Construction

Nationwide

Inke

5,000sqm

Construction

wuxi office

Artron Book

30,000SQM

Build

shenzhen

Citrix

3,900sqm

Construction

shanghai office


Contact us